BP-logo

Batang Pinangga

Sinds 2012 sponsoren mijn gezin en ik Batang Pinangga.

Batang Pinangga is een kindertehuis op de Filipijnen voor misbruikte, mishandelde en verwaarloosde kinderen tot 18 jaar. "Batang Pinangga" is Filipijns en betekent "geliefd kind". Er wonen ongeveer 35 kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar. Batang Pinangga geeft het kind een dak boven het hoofd, eten, onderwijs en bovenal liefde.

De kinderen hoeven bij Batang Pinangga niet meer te vechten, niet meer te stelen om aan eten te komen. Om de achterstand van onderwijs weg te werken, krijgen de kinderen in eerste instantie scholing op het tehuis zelf. Hier leren zij allereerst simpelweg het ritme; ’s ochtend tot ’s middags in de schoolbank. Ook leren zij hier discipline en wordt er aan hun ontwikkeling gewerkt. Als de achterstand ingelopen is, gaat het kind naar een openbare school. De kinderen krijgen op het tehuis professionele hulp om van hun trauma’s van het verleden af te komen. Bij Batang Pinangga krijgen de kinderen de kans een punt te zetten achter het verleden en samen te werken aan de toekomst.

Toekomst is voor kinderen ontzettend belangrijk. Jarenlang hebben deze kinderen op de straat geleefd, met het gevoel dat niemand om hun gaf. Bij Batang Pinangga krijgen de kinderen de mogelijkheid om basis-, middelbaar- en vervolgonderwijs te volgen, zodat zij een goede toekomst tegemoet gaan. Een goede toekomst, die zij zo verdienen na zoveel leed in hun jonge levensjaren.

Batang Pinangga heeft een staf van vrijwilligers en staat onder "leiding" van Butch en Ann Carpintero.