“Leren en Leren leren”

Ik noem mezelf een "Reflective Practitioner": Een professional die vanuit intrinsieke motivatie de behoefte heeft steeds beter te worden in zijn vak door te leren van de toepassing ervan in de praktijk en te reflecteren op eigen effectiviteit.
(vrij naar Wierdsma en Swieringa)

Daarom “Leren” .

Door mijn enthousiasme,  opgedane kennis en vaardigheden over te brengen op andere mensen help ik hen om ook te leren en misschien zelf een Reflective Practitioner te worden.

Daarom “Leren leren” .

Neem direct contact met mij op

CV

Mijn CV staat op LinkedIn.